Stichting De Gravin - Dubbeldam is hèt wijkcentrum voor ouderen in de wijk. Hier worden tal van activiteiten georganiseerd voor senioren. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beste bezoekers van het wijkcentrum,

Ons wijkcentrum gaat steeds meer functioneren zoals ze dat deed voordat het coronavirus om zich heen greep, al blijven de basisregels (1,5 m afstand houden en blijf thuis bij klachten) van kracht.

We gaan van een "intelligente lockdown " naar de slogan "ruimte met regels". Met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is niet verdwenen.

Met de clubs zijn afzonderlijke veiligheidsafspraken gemaakt. Voor bezoekers die gezellig een hapje en een drankje nuttigen is reserveren niet meer verplicht.

Wel moet men, samen met de vrijwilligers die u welkom heten, een vaste zitplaats kiezen.

Bij de ingang blijven wij al onze bezoekers registreren. Deze maand juli werken wij nog met een weekprogramma.

Vanaf augustus kom er weer een maandbrief met daarin al onze (toegestane) activiteiten. Bij mooi weer is het terras open, maar ook daar moet men 1,5 m afstand houden.

Tot ziens bij De Gravin.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Daarnaast zijn er ook de grotere evenementen zoals de snuffelmarkten. Het bestuur streeft er naar een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten te bieden, bestemd voor iedereen van 55 jaar en ouder in Dubbeldam. Hierbij wordt ook ingespeeld op de behoefte van mensen die nog werken en 's avonds of in het weekend deel willen nemen aan een workshop of een muziekavond willen bijwonen.

Naast de activiteiten die de grote zaal biedt is er meer: In de Salon of de serre van De Gravin kunt u terecht voor een lekker kopje koffie met appeltaart of een glaasje wijn op het terras. Bij de accommodatie van De Gravin is ook een kapsalon, schoonheidsspecialiste en een Servicepunt van de Bibliotheek aan Zet ondergebracht. Gedetailleerde informatie over wat De Gravin allemaal te bieden heeft en alle contactgegevens vindt u door te klikken op de knoppen in de groene balk.

Bij De Gravin is een groep van circa 50 vrijwilligers nauw betrokken bij de activiteiten. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn evenementen en wekelijkse activiteiten te organiseren, de bar te bemensen en te zorgen voor een soepel draaiende organisatie. Wilt u ook vrijwilliger worden bij De Gravin, stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op.