STICHTING DE GRAVIN DUBBELDAM

  Stichting De Gravin - Dubbeldam is hèt wijkcentrum voor ouderen in de wijk met als doelstelling het aanbieden van een ontmoetingsplek met voorzieningen op het gebied van welzijn en recreatie aan 55+ senioren.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beste bezoekers van het wijkcentrum.

De feestdagen naderen. Het "CORONA " jaar 2020 is bijna voorbij. In deze dagen gaan onze gedachten en medeleven uit naar de families van hen die dit jaar overleden zijn. Het is enorm verdrietig om onze dierbaren te moeten missen. Wat overblijft zijn de mooie herinneringen. Het was voor velen onder ons een moeilijk jaar. De eenzaamheid was soms groot. Het gevoel opgesloten te zijn in de eigen omgeving. Geen activiteiten en zelfs periodes dat gezamenlijk koffiedrinken niet was toegestaan. We zijn nog niet uit de crisis, maar er gloort een sprankje licht aan de horizon.

Ook voor ons wijkcentrum De Gravin was het ongelofelijk moeilijk. Vele maanden de deur op slot, sterk gelimiteerd in de aantallen van bezoekers en continue moeten vechten tegen veel weerstand en onbegrip. 

Maar laten we ons maar richten op de toekomst. Onze vrijwilligers en bestuurders blijven strijden voor het behoud van het wijkcentrum De Gravin. We kijken uit naar 2021 en doen er samen met de bezoekers en vrijwilligers alles aan om gezond te blijven. Bij deze een woord van dank aan die vrijwilligers. Voor hun begrip, inzet en vertrouwen in ons als bestuur. Hoe de feestdagen er ook uit gaan zien, blijf (veilig) contact houden met elkaar. Maak er samen iets gezelligs van, en snel tot ziens in De Gravin-Dubbeldam.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 14 december heeft onze minister-president ingrijpende maatregelen genomen om het Covid-19 virus terug te dringen. Derhalve is ons wijkcentrum voorlopig tot 19 januari 2021 gesloten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Gedetailleerde informatie over wat De Gravin allemaal te bieden heeft en alle contactgegevens vindt u door te klikken op de knoppen in de balk.

Bij De Gravin is een groep van circa 50 vrijwilligers nauw betrokken. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn evenementen en wekelijkse activiteiten te organiseren, de bar te bemensen en te zorgen voor een soepel draaiende organisatie. Wilt u ook vrijwilliger worden bij De Gravin, stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op.