STICHTING DE GRAVIN DUBBELDAM

  Stichting De Gravin - Dubbeldam is hèt wijkcentrum voor ouderen in de wijk met als doelstelling het aanbieden van een ontmoetingsplek met voorzieningen op het gebied van welzijn en recreatie aan 55+ senioren.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beste bezoekers van het wijkcentrum.


Wijkcentrum De Gravin-Dubbeldam blijft voorlopig nog gesloten. De situatie in ons land is onveranderd zorgelijk. Versoepeling in de sfeer van meer vrijheid van handelen zit er vooralsnog niet in. 

Het wachten is op een signaal van onze overheid met wat groen licht. 

Natuurlijk snakken we als bestuur, vrijwilligers en bezoekers ernaar om elkaar weer te ontmoeten. Zodra er iets te melden valt, laten we het direct weten. 

Blijf gezond en hou vol; er wordt naar jullie uitgezien!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


Gedetailleerde informatie over wat De Gravin allemaal te bieden heeft en alle contactgegevens vindt u door te klikken op de knoppen in de balk.

Bij De Gravin is een groep van circa 50 vrijwilligers nauw betrokken. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn evenementen en wekelijkse activiteiten te organiseren, de bar te bemensen en te zorgen voor een soepel draaiende organisatie. Wilt u ook vrijwilliger worden bij De Gravin, stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op.