exposities

De expositie die begin deze maand te zien is, is van de leerlingen van onze eigen schilderclub, o.l.v. Riet van Griensven. Half februari komt de expositie van Henny Litz.