Biljarten

De Gravin beschikt over 2 prachtige biljart tafels ondergebracht in een sfeervolle biljartruimte.
Er zijn 3 verenigingen die gebruik maken van deze faciliteit:
Maandagavond : Aloysius
Donderdagmorgen : besloten vereniging voor ex Fokker medewerkers
Maandagmiddag 13.00 -16.30 uur, Dinsdagmiddag 13.00 -16.30 uur, woensdagmorgen 9.00-11.30 uur en op vrijdagmiddag 13.00 -16.30 uur is de biljartruimte gereserveerd voor Biljart Club Dubbeldam.
De indeling van de groepen is zoveel mogelijk ingedeeld op sterkte van de speler.
De A spelers bijvoorbeeld spelen op dinsdagmiddag.
De vereniging kent een gering verloop. Heeft u interesse om in deze club mee te spelen, kunt u informatie inwinnen bij de secretaris Jan van der Plank e-mail : janvanderplank@lijbrandt.nl

VRIJ BILJARTEN
Naast het biljarten in clubverband bestaat er ook de mogelijkheid om vrij te biljarten.
Maandagmorgen :   9.00 - 12.00 uur
Dinsdagmorgen :     9.00 - 12.00 uur
Woensdagmiddag : 13.00 - 17.00 uur
Donderdagmiddag :13.00 - 17.00 uur
Vrijdagmorgen :        9.00 - 12.00 uur
Zondagmiddag :      15.00 - 17.00 uur